Графичен дизайн

даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.
Продуктите на графичния дизайн са в много форми, най-разпространените са:
• периодични издания, плакати
• Графична идентичност, графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други
• Продуктов дизайн, опаковки,
• изготване на брошури ,флаери ,визитки,лога, проекти за оформление на магазини .

Поискай оферта

Изпратете Email

printforme.com@gmail.com

Последвайте ни в..